Đừng về nhà nữa.. vài ba cái hớt rượu. Bao nhiêu lần rồi. Tôi cảm thấy không thoả mái. Mệt mỏi
  • chary6701
  • Text(94 characters)
  • الفيتنامية الكورية
  • 200 P
Completed
Request
Original Text
Đừng về nhà nữa.. vài ba cái hớt rượu. Bao nhiêu lần rồi. Tôi cảm thấy không thoả mái. Mệt mỏi
Translation (1)
더 이상 집에 돌아오지 마세요... vài ba cái (수 개의) hớt rượu(술). 도대체 몇번째예요. 나는 편치않은 느낌이예요. 지쳤어요.
vài ba cái (수 개의) hớt rượu(술). <-- 이 부분은 베트남어 오타가 있는지 문장이 정확하지 않습니다.
0
中文(繁體) Deutsch Español English Indonesia Italiano Português Polski Tagalog ภาษาไทย Türkçe Čeština Русский Svenska 中文(简体) العربية français Tiếng Việt 한국어 suomi Bahasa Melayu हिन्दी, हिंदी Nederlands 日本語 Kiswahili